หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 


นางวราพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาล


นายสมเกียรติ คงกะพี้
รองปลัดเทศบาล
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นายไชยา ประทีปเมือง
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ


นางสาวพิมนภัส ชัยภักดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ


จ่าเอกมนตรี ผิวเผื่อน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


จ่าเอกณัฐวุฒิ สีดำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐมล นาขันดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ