หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 
 


             

ถนนคอนกรีต 119 สาย ความยาวรวม 31,400 เมตร

ถนนลาดยาง 6 สาย ความยาวรวม 4,200 เมตร
 
 


   
แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 15 แห่ง

มีลำห้วย 3 สาย ได้แก่ ลำห้วยลาด ลำห้วยยางโดน และลำห้วยยางดำ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์ดำเนิน และอ่างเก็บน้ำหลังอำเภอ

มีระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง/ชุมชน

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง
มีผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล จำนวน 960 ครัวเรือน