˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
               
˹ѡ

Home
˹§ҹ

General
ؤҡ

Personal

News

Planning
§ҹ

Report
º

Rules
ԡûЪҪ

Service
   
 


 
  ¡ԡä
 
ÃÒ§ҹ¼Å ¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧºÑÇá´§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 Ãͺ 6 à´×͹(µØÅÒ¤Á 2562 ¶Ö§ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2563) [ 26 .. 2563 ]  ҹ : 11  
 
ÃÒ§ҹÂÍ´§º»ÃÐÁÒ³¤§àËÅ×Í »ÃШÓà´×͹ÁÕ¹Ò¤Á »Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧºÑÇá´§ [ 16 .. 2563 ]  ҹ : 24  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Òà·ÈºÒŵӺÅ˹ͧºÑÇá´§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 [ 3 .. 2563 ]  ҹ : 21  
 
ÃÒ§ҹ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡Òà (»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2563) »ÃШÓà´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2563 [ 16 .. 2563 ]  ҹ : 17  
 
ÃÒ§ҹ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡Òà (»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2563) »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 21  
 
ÃÒ§ҹ¼Å ¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧºÑÇá´§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 Ãͺ 6 à´×͹ (ÃÐËÇèÒ§à´×͹ µØÅÒ¤Á ¾.È.2561 ¶Ö§ ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È.2562) [ 7 .. 2562 ]  ҹ : 1  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõöñÃͺà´×͹µØÅÒ¤Á ¾.È. òõöñ (ÃÐËÇèÒ§à´×͹àÁÉÒ¹ ¾.È. òõöñ ¶Ö§ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È. òõöñ) [ 15 .. 2561 ]  ҹ : 216  
 
-¼Å¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò- [ 8 .. 2561 ]  ҹ : 204  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
懭
044-872-140 19
081-760-4390
Ѻͧͧ¹
ͧءҡЪҪ
 
  º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵  
  Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10