เทศบาลตำบล หนองบัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

รายงานผลการกำกับติดตาม
  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  
<<
>>
X
จำนวนโครงการ
จำนวนงบประมาณ
ประกาศ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม  2565)
*********************

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไก            ให้ประชาชนในท้องถนมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย    ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ    จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวแดงจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหนองบัวแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16.22 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10