เทศบาลตำบล หนองบัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

แผนการดำเนินงาน
  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  
<<
>>
X
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
สรุปผลการดำเนินงาน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวแดงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง และมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ดังกล่าว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ไปแล้วนั้น
              อาศัยอำนาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน          
             ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  ประกาศ   ณ  วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2565 เวลา 09.18 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 195 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10