หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 

 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 –เมษายน 2563) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ปช ๐๐๐๔/ 0070  ลงวันที่ 8  ตุลาคม ๒๕๖1  เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ แจ้งเทศบาลตำบลหนองบัวแดงดำเนินการ ดังนี้
1. บันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการแนวทางตามแผนป้องกันการทุจริตฯ ลงในระบบ  E-PlanNACC
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 โดยบันทึกรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม
                   เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดงรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 –เมษายน 2563)  โดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯผ่านระบบ  E – PlanNACC ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ www.nacc.go.th  ดังนี้
1. โครงการตามแผนฯ จำนวน  83 โครงการ
2. รายงานผลแล้ว จำนวน 83 โครงการ คิดแป็นการรายงานผลร้อยละ 100
3. ผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติร้อยละ 94.94

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 14.48 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10