หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 

 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รอบ 12 เดือน  
 

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ปช 0004/        0052  ลงวันที่ 21  มีนาคม 2561  เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผล   การดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีสถานะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   รอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ผ่านระบบ E – PlanNACC ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ www.nacc.go.th นั้น
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รอบ 12 เดือน ซึ่งมีจำนวนโครงการตามแผนฯทั้งสิ้น 79 โครงการ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯผ่านระบบ   E – PlanNACC ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ www.nacc.go.th  เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ในส่วนของอำเภอหนองบัวแดง โดยการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือนของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง คิดเป็นร้อยละ 89.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10