หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สายตรง อปท. [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตาบลหนองบัวแดง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลหนองบัวแดง พ.ศ. 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองบัวแดงว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10