หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 –เมษายน 2563) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รอบ 12 เดือน [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต - [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)