หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาดสดหนองบัวแดง  8 ก.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณพ่อค้า - แม่ค้าตั้งวางขายรอบตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  8 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม บ.ข.ส. และห้องจำหน่ายสินค้า  8 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563  31 ส.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  17 ส.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินตนเองในระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง พ.ศ.2563  29 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  16 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  28 พ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  28 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ประจำปีการศึกษา 2563  27 พ.ค. 2563 18
  (1)