กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
งานเก็บขนขยะ
 
งานรักษาความสะอาดและบริการประชาชน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกจัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 9 ชุมชน รวมทั้งรักษาความสะอาดภายในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังดำเนินการบริการประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. จัดเก็บขยะภายในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 9 ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 09.01 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย