กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.หนองบัวแดง
 
งานรักษาความสะอาดและบริการประชาชน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกจัดเก็บขยะ และรักษาความสะอาดภายในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งดำเนินการบริการประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. เก็บขนขยะภายในพื้นที่ ทั้ง 9 ชุมชน
2. รักษาความสะอาดภายในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ
4. เก็บสถานที่ตั้งต้นกระธูป กลับไปเก็บ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวแดง
5. สนับสนุน เต็นท์ จำนวน 6 หลัง ให้กับโรงเรียนบ้านลาดใต้ ในการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ
6. สนับสนุน เต็นท์ จำนวน 2 หลัง ให้กับสถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง ในการแข่งขันฟุตบอลหลวงศิริ คัพ ประจำปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 16.37 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย