หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ครั้งแรก (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2564)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธื 2564 และผู้อำนวยการเลือกตั้ง
        ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสินไปแล้ว นั้น
        บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จำนวน 12 คนแล้ว
       นายอำเภอหนองบัวแดง จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4358/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10