หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 16/2565  
 

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง และกระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ปราโมทย์ มีวุฒิ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10