กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ขอเชิญเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง
 
ขอเชิญเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งปีนี้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของนายกรัฐมนตรี มีการประกวดนางนพมาศ 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ และการแสดงของหนูน้อยนพมาศ เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 14.30 น. โดย คุณ พิมพาภรณ์ เกื้อกูลวงษ์

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย