หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลาดใหญ่   ซื้อแมกเนติแอร์ ยี่ห้อ Saijo Denki 30000 บีทียู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บ้านเพชรภูเขียว   ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูของอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านยาง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านยาง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองสังข์   ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ โครงการ 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองสังข์   ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ โครงการ 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองสังข์   ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ 19 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายท่าหินโงม - ห้วยผักหนาม - ซับสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.โสกปลาดุก   จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายช่วยเหลือประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.บำเหน็จณรงค์   จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ หมู่ที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.คอนสวรรค์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร้อมฝาปิด คสล.ความยาวรวม 250.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท2-13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกะฮาด-ป่าสามเหลี่ยมทองคำ (หนองเรือ) บ้านกะฮาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางลำพึง เจริญผล-ทางหลวง ๒๑๘๐ บ้านกะฮาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๘๐ -ถนนสายกะฮาด-โนนจาน (สายข้างฟาร์มหมู) บ้านกะฮาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนานางสมร บุญเปรี่ยม-เชื่อมถนนรอบสระหนองกระทุ่ม บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกะฮาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 878
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10