กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
การควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
งานรักษาความสะอาดและบริการประชาชน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561  
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกจัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 9 ชุมชน รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บเต็นท์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จำนวน 4 หลัง ในงานการแข่งขันกีฬาภายใน และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศุภวงษ์รำลึก และขึงลวดสลิงสำหรับแขวนโคมไฟประดับ ในงานแห่กระธูปบุญออกพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วยการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน รัศมีรอบบ้านผู้ป่วยและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 07.37 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย